Header image

ישוע היה יהודי, מבית טוב ומעמודי התוך בתורה.

(רוצה לדעת עוד? הקש כאן להזמנת DVD "ימות המשיח".)

א' מדוע אנו לא מקדישים יותר זמן ללמוד נ"ך?

מתי לאחרונה שמעת איזשהו דיון בנושא? מתי לאחרונה עסק השיעור בפסוקי הנ"ך? נ"ך ועוד...־ (הקש כאן)

ב' איך אנחנו יכולים לדעת בודאות שמקומנו מובטח לנו בעולם הבא עם ה'?

זאת היא השאלה החשובה ביותר שעלינו לשאול את עצמינו משום שההשלכותיה ישפיעו עלינו לתקופה ארוכה מאוד!

(הקש כאן)

ג' מדוע אנו נוטים לתת לתורה שבעל פה יותר סמכות מאשר לתנ"ך עצמו?

(הקש כאן)

ד' האם את(ה) מסופק(ת) בחייך כמו שהם היום? האם את(ה) חי(ה) ביחסי קירבה אישיים עם ה' או האם היחס האישי הוא אל התורה בלבד?

(הקש כאן)

ה' איך את(ה) יכול(ה) להאמין שלה' באמת איכפת מאיתנו אחרי אירוע כמו השואה?

ו' לדבר עם מישהו על הנושא באופן אישי.

(הקש כאן)

ז' לתגובות והערות בפורום.

((הקש כאן)